Servicii

POLITICA ORGANIZAŢIEI B2B REFERITOARE LA CALITATE

Pentru a înţelege nevoile actuale ale clienţilor şi a le estima pe cele viitoare, pentru satisfacerea si depăşirea asteptărilor clienţilor, echipa managerială şi-a stabilit obiective relevante în acest sens, asigurând resurse umane instruite şi cu abilităţi necesare.
Cerinţele clientului sunt analizate, prin activităţi coordonate în acord cu proceduri documentate şi constituie date care vor fi luate în considerare, pentru derularea serviciului.

« Obiectivul general al Managementului este ca Organizaţia noastră să fie catalogată prin Sistemul de Management al Calităţii şi prin serviciile oferite, ca un partener de încredere, pe o piata cu cerinţe în permanentă schimbare.

MONITORIZAREA CALITĂŢII SI A SATISFACŢIEI CLIENŢILOR

Parteneriatele B2B – CLIENŢI se consolidează prin:

  • Urmărirea conformităţii produselor cu fişele tehnice, la fabricare, prin măsuratori în laboratoare acreditate, independente (Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti).
  • Urmărirea comportării în timp a materialelor şi soluţiilor, în lucrările de construcţii, prin prelevarea de carote şi determinări fizico-mecanice, în laboratoare acreditate (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) şi diverse măsurători specifice.

SERVICIILE OFERITE DE ECHIPA DE SPECIALIŞTI ŞI CERCETĂTORI – B2B

  • Proiectarea de soluţii specifice pentru aplicaţiile clienţilor.
  • Realizarea de materiale cu parametrii tehnici specifici, la cererea clientului.
  • Colaborarea cu INCERC, cu tehnicieni proiectanţi, cercetători pentru a furniza clientului produsul dorit.
  • Confecţionarea de produse ce au caracteristici dimensionale atipice, pentru diverse lucrări.
  • Realizarea sectoarelor experimentale, pentru promovarea soluţiilor noi (aplicaţii în premieră în ţara noastră).
  • Acordarea asistenţei tehnice gratuită, la punerea în operă a materialelor şi produselor noastre în cadrul lucrărilor clienţilor.